راهنما

تمامی فیلدهای فرم را با دقت تکمیل نمایید. نام و نام‌خانوادگی فارسی و انگلیسی در دو پلتفرم اسکای‌روم و Adobe Connect مورد استفاده قرار می‌گیرند و اطلاعیه‌های مهم به شماره موبایل وارد شده ارسال خواهند شد.